ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 

Теми зададени от Либхер България

 1. Тема 1: Гейтуей за свързване на индустриални устройства към Облачни системи

  Целта е да се проектира гейтуей устройство, което да свързва RS485 мрежа към IP мрежа. През гейтуей устройството трябва да могат да се свързват 8-16 RS485 устройства чрез мултиплексор. Връзката към IP мрежата може да е WiFi / BT / LAN / LTE. Да могат да се свързват други IP базирани устройства: сензори, Уеб-камери, към същия гейтуей и да се предават данните към облак. Едно RS485 устройство да може да се свързва към повече сървъра/облака. Данните към облака/сървъра да се предават в JSON формат. Да се поддържа локално прокси към Облачната услуга, което позволява работа при липса на Интернет връзка, като запазва данните и ги синхронизира при възстановяване на връзката. За целите на тестването да може да се симулира RS485 устройство. 

 2. Тема 2: Приложение за надеждно и консистентно обменяне на данни между устройство и облачна услуга

  Приложение за свързване на вградено устройство без интернет връзка към облачна услуга през няколко IP връзки. Връзката към устройството за извличане на данни и пращане на команди е през BT / Wifi. Данните от устройството и информацията за статуса му трябва да се поддържат консистентни независимо от работоспособността на IP връзките, дори и при временно отпадане. Да има алгоритъм за превключване между връзките и временно съхранение и последващо синхронизиране при отпадане на всички връзки. 

 3. Тема 3: IoT устройство, базирано на Ренесас RL78 и BlueTooth

  Реализиране на устройство базирано на Ренесас RL78 платформа, което комуникира с мобилен телефон през Bluetooth. Да се създаде протокол за потребителски интерфейс, който поддържа множество инстанции на визуализация (едно устройство много клиенти). Да може мобилният телефон да се използва като гейтуей за връзка към интернет и данните от устройството да се визуализират в браузър на отдалечен компютър (Plug In or HTML5). 

 4. Тема 4: Създаване на фреймуърк за потребителски интерфейс за 2,4” 320x240 тъч дисплей

  Разработване на ферймуърк (набор библиотеки и интерфейси) за създаване на потребителски интерфейс за 2,4” графичен дисплей с тъч (320х240). Фреймуъркът да се базира на QT и да се използва QT симулация на устройства. Да се използва концепцията save-update за IoT за частите на потребителския интерфейс (simple flow adaptation or picture exchange). Примерна реализация за PIC µC. 

 5. Тема 5: Създаване на фреймуърк за потребителски интерфейс за 7” 800x640 дисплей за embedded Linux

  Разработване на ферймуърк (набор библиотеки и интерфейси) за създаване на потребителски интерфейс за 7” графичен дисплей с тъч (800x640). Фреймуъркът да се базира на QT и да се използва QT симулация на устройства. Да се използва концепцията save-update за IoT за частите на потребителския интерфейс (simple flow adaptation or picture exchange).  

 6. Тема 6: Платформа за симулиране на „свързани към облак“ устройства

  JSON базиран протокол за симулиране на до 1.000.000 устройства. Използване на статистически модели за генериране на трафик за устройствата – размер и време на изпращане. Модели за симулиране на данни от поведението на сензори, изпълнителни устройства, видео камери и др. Възможност за извършване на тестове на натоварването на сървър/облак с множество инстанции на клиенти. 

Теми зададени от Вистеон България

 1. Протокол за комуникация на 2 устройства през SPI.

  Цели: Предаване на предварително дефинирани по дължина фрейми. Нулева възможност за загуба на фрейм от която и да е страна. Възможност Slave устройството да инициира трансфер (посредством допълнителен пин?). Да се състави удобен интерфейс (API) към протокола, който да позволява на приложението да изпраща съобщение по универсален дентификатор съобщенията могат да бъдат с произволна дължина); получава съответното съобщение. Към протокола да се направи графичен интерфейс (PC), който да позволява конфигуриране на протокола. 

 2. Гейтуей между автомобилни комуникационни интерфейси и смратфон.

  Системата се състои от две части: хардуерна - физически интефрейс и преубразувател (от CAN, OBD, MOST, LIN към Bluetooth); софтуерна - интерпретиране на команди и преобразуване на протоколи.

 3. Система за предотвратяване на челен сблъсък (front collision avoidance system).

  Система с изкуствен интелект, която чрез камера, сензори и интерфейс към CAN шината да подава команди към ECU или към спирачки, двигател, светлини, управление. Може да се реализира с помощта на мобилен телефон - камера, GPS, акселерометър да предупреждава с аларма, когато колата се приближи на дистанция по-малка от спирачния път за тази скорост.

Теми зададени от DSNet V-Lab

 1. Интегриране на Bluetooth HDP за развоен модул А13-Olinuxino. - Да се интегрира Bluetooth HDP посредством USB Bluetooth модул и да се проведат сравнителни експерименти между HDP и SPP Bluetooth профилите.
 2. Проектиране на генератор на мрежов трафик за насочени експерименти. - Системата да има графичен интерфейс. Да поддържа генератори за набор от най-разпространените приложни и транспортни протоколи и суров IP и Ethernet трафик. Да може да се определя периода на изпращане и големината на пакетите и разпределението им по различни методи (CBR, VBR, Paretto, Poisson, Bernulli, Exponential). 
 3. Хардуерна реализация на комуникационен протокол CNDEP. - Да се реализира чрез програмируема логика приложен протокол CNDEP. Да се използва хардуерна реализация на TCP/IP стека (UDP/IP/Eth). Да се поддържа управление на полето TOS/DSCP в изходящите пакети и управление на изходящите потоци (traffic shaping) по механизма token bucket.