Page 1 of 1

How to create an Android application with Eclipse?

PostPosted: Thu Feb 24, 2011 3:29 pm
by tudle_
Ако имате въпроси или желания за нови теми, пишете на tudle_@abv.bg. Ще се радвам да помогна.

За да създадем нашия първи проект за Android в Eclipse избираме File / New / Other... / Android / Android Project.

first.png
first.png (31.82 KiB) Viewed 25187 times


В появилия се прозорец въвеждаме детайлите, отнасящи се до новия ни проект. Project name е името на нашия проект; Package name – името на Java пакета, в който ще се поставят класовете; ако е избрано Create Activity срещу него трябва да въведем име на клас, който ще бъде нашето първоначално Activity*; Application name е името на нашето приложение, което ще се вижда след инсталирането му на физически телефон или AVD; Built Target – отговаря на версията SDK, която ще използваме при развоя на проекта. След изясняване на детайлите около проекта завършваме с Finish.

* Activity е аналога на Form от .NET Framework, а първоначално (main) Activity е нещо като main() функцията в C/C++.

second.png
second.png (122.42 KiB) Viewed 25187 times


Проектът ни се разполага в папка с името на проекта, намираща се в подразбиращата се директория ~/workspaces на Eclipse. В прозореца Package Explorer (по подразбиране е в ляво на екрана. Ако не е видим, можем да го покажем от Window / Show View / Package Explorer или Ctrl + Alt + Q P) можем да видим папките и файловете, от които е съставен проекта. Той се състои от папки src, gen и res. В src се разполагат java пакетите, в които пък java класовете, които създаваме. В gen е поместен файла R.java, който се генерира автоматично от средата и не е наша работа да пипаме в него. Android 2.2 е контейнер от java класове, използвани при тази версия на SDK. Те се вземат от директорията, в която е инсталирано нашето Android SDK. Res съдържа ресурсните файлове за проекта като снимки и картинки(*.png, *.jpg, *.gif), аудио и видео файлове, xml-файлове и др.

thirth.png
thirth.png (89.65 KiB) Viewed 25187 times