OSGi based sensor network

Да се разработи Linux/OSGi базирана разпределена сензорна система за събиране на метеорологични данни, състояща се от сензорна, сервизна и приложна части. Съставните части на системата да са гъвкаво конфигурируеми и с възможност да работят върху различни платформи. Функционалността, свързана с всеки отделен сензор да е йерархично разпределена и да може да се преконфигурира по време на работа на системата. Всеки отделен сензор или група, както и поддържаните от тях услуги да се регистрират в системата автоматично след инсталирането и пускането им в действие. Интерфейса към потребителя и персонала по поддръжката да е унифициран и достъпен чрез специализирано приложение или Интернет. Да се дефинират критерии за оценка на системата и съставните и части. Да се извърши анализ на възможни решения съобразно дефинираните критерии.
  • Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to Board index

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

cron